วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การวิเคราะห์บริษัทโดยนำความรู้และทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศมาพิจารณาในการคิดวิเคราะห์
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจส่งออกต่างประเทศและธุรกิจภาในประเทศ เป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มโดยมีสินค้าหลัก คือ ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้เครื่องดื่มธัญพืชภายใต้ตรา “มาลี” บริษัทมาลีจะเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูป ส่วนในการบริหารจะใช้หลัก GMP จะเป็นการจัดการด้านสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมทำการผลิตเพื่อที่จะทำให้ขั้นตอนการผลิตอาหารมีความปลอดภัยมากขึ้น และส่วนในของตลาดบริษัทมาลีใช้ตลาดต่างประเทศเป็นตลาดรองจากตลาดหลักภายในประเทศโดยมีธุรกิจส่งออกประมาณ 35% และธุรกิจภายในประเทศประมาณ 65% โอกาสในการส่งออกของบริษัทมาลีขึ้นอยู่กับความพร้อมโดยเฉพาะเงินทุนตลาดส่งออกของกลุ่มบริษัทมาลีนั้นจะจำหน่ายไปทั่วโลกทั้งในทวีปเอเชีย,ทวีปยุโรป กลุ่มประเทศตะวันออกกลางโดยขณะนั้นบริษัท มาลี กำลังทำการตลาดน้ำผลไม้ในซุปเปอร์มาร์เก็ต คอนวีเนียสโตร์เชนดังแดนซามูไร ที่ประเทศญี่ปุ่นและบริษัทมาลี ยังลุ้นให้อิโตโยกาโด๊ะ บริษัทแม่เซ่เว่นอีเรฟเว่น ที่เป็นรายใหญ่ในญี่ปุ่นที่มาสาขามากกว่า 10,000 สาขา ไฟเขียววางสินค้ากว่า 10,000 สาขา โดยล่าสุดได้วางจำหน่ายน้ำผลไม้คั้นสดแล้ว 2 รายการ คือ น้ำฝรั่งและน้ำสับปะรด เฉพาะน้ำฝรั่งได้ผลตอบรับที่ดีมาก จากผู้บริโภคในญี่ปุ่นซึ่งบริษัท มาลี หวังในส่วนนี้มากเพราะหากสามารถขายได้เพียงวันละหนึ่งกล่อง ก็จะเป็นหมื่นกล่องต่อวัน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกำลังในการผลิต ส่วนตลาดที่เมืองจีนที่หลายคนคิดว่าน่าจะมออเดอร์ส่งเข้าไปจำหน่ายมาก แต่ทุกอย่างผิดคาดเพราะการบุกเบิกตลาดจีนไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีการส่งสินค้าเข้าไปขายในจีนไม่ถึง 100 ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเห็นได้จากกำลังซื้อที่ส่วนมากจะกระจุกตัวในเมืองใหญ่ไม่กี่เมือง ปัจจุบันบริษัท มาลี มีรายได้จากยอดขายในปะเทศและรายได้จากการส่งออกสัดส่วนประมาณ 50:50 ส่วนการขนส่งสินค้าออกไปยังตลาดต่างประเทศ บริษัทนี้ได้ใช้กลยุทธ์หลายรูปแบบเข้ามาผสมผสานทั้งจากส่งสินค้าตรง ผ่านดิสทริบิวเตอร์และจอยต์เวนเจอร์ร่วมทุนจะใช้เทคนิคในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันและมีการจัดการบริหารแบบ Value Chain เพื่อให้ธุรกิจเกิดผลสูงสุดสำหรับเจาะตลาดลูกค้าระดับบนในประเทศใหญ่ทั่วโลก โดยจำนวนการส่งออกประมาณ 3,400 ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งกระจายสินค้าผ่าน 40 ประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศแอฟริกาและตะวันออกกลาง ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท มาลีสามพราน เป็นที่ยอมรับและชื่นชอบของคนทั่วไปอย่างกว้างขวาง บริษัท มาลีสามพราน จึงมีความประสบผลสำเร็จในด้านการำธุรกิจส่งออก เพราะเห็นได้จากความไว้วางใจจากพันธมิตรข้ามชาติชั้นนำ